Buradasınız : Haberler

"Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü" kuruldu…

Bünyesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nün de yer aldığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) kurulmasını öngören kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19.11.2014 tarihinde kabul edildi.

2013 Yılında Başkanlığımızca planlanan sağlıkta akreditasyon çalışmaları kapsamında ISQua ile yapılan görüşmeler ve Bakanlığımız ile ISQua arasında imzalanan protokol düzleminde ISQua-Uluslararası Akreditasyon Programı başlatılmıştı.

Uluslararası Akreditasyon Programına uygun olarak öncelikle Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve daha sonra da Değerlendirici Eğitim Programı'nın akreditasyonu başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemi'nin kurulması için gerekli olan üçüncü bileşen ise çıkar çatışmalarından uzak, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini önceleyen kurumsal bir yapının oluşturulmasıdır.

Bu çerçevede hazırlanan Kanun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.