Buradasınız : Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite standardı yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kalite standardı yükseldi. - ISO Kalite Belgesi'ne sahip Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün TS EN 9001, TSE EN ISO 14001, TS EN ISO 2200 ve TS 18001 kalite belgeleri TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde yenilendi.

ISO Kalite Belgesi'ne sahip Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün TS EN 9001, TSE EN ISO 14001, TS EN ISO 2200 ve TS 18001 kalite belgeleri TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde yenilendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belge gözetim denetimi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Gözetim denetimi tamamlanan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 22000 ve TS 18001 belgeler için İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Atık su Arıtma Tesisleri ve Arif Bilge Tesisleri'nde saha incelemeleri yapıldı. Diğer yandan birimlerdeki form ve dokümantasyon kontrolü, kayıtların ve uygulamaların incelenmesi yapıldı. TSE tarafından her 3 yılda bir belgelendirme tetkiki ile onaylanan ve yılda bir gözetim tetkikiyle K-Q TSE-ISO-EN 9000, C-E ISO-EN 14000, C-E TSE-ISO-EN 22000, sistemlerine ait belgeler 2016 yılına kadar kullanılmak üzere devamına karar verildi.