Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTEYE ULAŞMADA GEREKLİ AŞAMALAR

KALİTEYE ULAŞMADA GEREKLİ AŞAMALAR - Kaliteli ürün üretmek gayesiyle yapılan türlü çalışmalar bulunur.

Kaliteli ürün üretmek gayesiyle yapılan türlü çalışmalar bulunur.

Kaliteli ürün üretmek gayesiyle yapılan türlü çalışmalar bulunur. Bunlar; pazararaştırması, ürünün geliştirilmesi, üretim mühendisliği, satın alım, imalat, denetleme, pazarlama ve servis olarak sayılabilir.

Pazar Araştırması

Üretici için müşterinin gereksinimlerini bilmek ve beklenen kalite seviyesindeki bir ürünün hangi niteliklerde olması gerektiğini belirlemek pazar araştırması ile yapılmaktadır. Piyasadaki rekabet edilen diğer ürünler ile ilgili bilgi sahibi olunması da pazar araştırması ile mümkündür. Birtakım ürünler için uygulanan mecburi kanunların saptanması gibi araştırma ile elde edilen bilgiler de kaliteli ürün imalatında olması gereken bazı basamaklar için bir ön çalışma niteliğindedir.

Ürünün Geliştirilmesi

Pazar araştırmasının sonunda meydana gelen kalite standartlarına uygun olarak bir ürünün geliştirilmesi aşamasıdır. Ürün geliştirme ve dizayn faaliyetlerinde yer alan işçi, pazar araştırmaları sonucu ulaşılan bilgilerin ürüne uyarlanmasından mesuldür. Bu, ürünün geliştirme ve dizayn işçisi ile başka departman personelleri (üretim, kalite denetim, servis gibi) arasındaki bağlantı sayesinde sağlanabilmektedir. Dizayn edilen ürünün kalitesi, bu niteliklerin açık ve kati olarak sağlandığı ölçütte belirlenir.

Üretim Mühendisliği


Üretime başlanmadan evvel, hazırlık ve planlama çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışma sayesinde, imalat şeklinin seçimi, makine ve gereçlerinin temin edilmesi, işlem şartlarının sağlanması, çalışanın seçilmesi ve eğitilmesini içermektedir. Ekonomik üretim yapabilmek için öncelikli şart, ürün geliştirme ve dizayn departmanlarınca tolerans (hoşgörü) çerçevesi içerisinde üretimin yapılmasıdır. Belirlenen toleransın miktarı ise işlem çeşitliliği derecesinde değişiklik gösterir. Belirtilen bu durum üretim mühendisliğince yeteri kadar dikkate alınmadığı takdirde üretim esnasında ek maliyet riski ortaya çıkması olasıdır.

Satın Alım

Satın alım aşaması; hammadde ve başka girdilerin en ekonomik biçimde, doğru zamanda ve mükemmel bir biçimde sağlanmasına yönelik faaliyetlerin, daha önce belirlenen nitelikler ve standartlar doğrultusunda olmasını içerir. Ürünün kalitesine tesir edecek etkenleri gözden geçirmek satın alım aşamasında zor olabilmektedir. Bu sebeple, satın alım aşamasında profesyonel bir değerlendirme büyük önem arz etmektedir.

İmalat


İmalat, hedeflenen kalitedeki ürünün, dizaynına uygun ve eş güdümlü bir biçimde imalatının yapılmasına yönelik faaliyetlerdir. İmalat işlemi, daha evvel planlanan sürede, talep edilen adette ve anlaşmada verilen niteliklere uygun kalitede verilecek hizmetin veya ürünün imalatına yönelik gerçekleştirilmelidir.

Denetleme


İmal edilen ürün/hizmetin kalitesinin hedeflenen biçimde olup olmadığı tüm seviyelerde yapılacak olan denetlemeler sonucunda belirlenmektedir. Tüm yapılacak denetlemeler sonucuna göre ya ürün pazara gönderilir ya da yenilenir.

Pazarlama

Ürünün pazara gönderilmesinden öncesinde ve sonrasında niteliklerinin ve yararlanma alanlarının alıcıya sunulması ve ne tür gereksinimini gidereceğine yönelik yapılan çalışmalar pazarlama yöntemleri ile yapılmaktadır.


Servis

Rastgele bir ürünü satın alan alıcı belirli bir garanti müddeti talep etmekte ve karşısına çıkabilecek sorunlarda tesirli bir servis hizmetinden yararlanmak istemektedir. Ürünün satılmasından sonra müşteriye sağlanan destek, ürünün kaliteli olduğu görüşünü arttırmaya olanak sağlar.


ETİKETLER:  Kalite Sistem Denetimi, Kalite Sistem Ögeleri, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalitenin Bileşenleri Nelerdir, Pazaryeri Kalitesi, Tasarım Kalitesi, Uygunluk Kalitesi, Müşteri Tercihi, Kalite Özelliği, Kalitenin Özellikleri Neler Olmalıdır, Mükemmellik Olarak Kalite, Fonksiyon Olarak Kalite, Bölüm Olarak Kalite, Performans Kalitesi, Kalitenin Tarihçesi, Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Muayene, Kalite Kontrol, Kalite Standartlarının Belirlenmesi, Kalite Uygunluk Değerlendirmesi, Kalitede Düzeltici Kararlar Alınması, Kalite Geliştirme Çalışmaları, Kalite Güvence, Toplam Kalite, Türkiye'de Kalitenin Tarihsel Yolculuğu, Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar, Pazar Araştırması, Ürünün Geliştirilmesi,