Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 9000 SERTİFİKASYON MALİYETİ

ISO 9000 SERTİFİKASYON MALİYETİ - Sertifikasyonun ekonomik maliyeti, sertifikasyonun getirisine bağlı olarak tespit edilmelidir.

Sertifikasyonun ekonomik maliyeti, sertifikasyonun getirisine bağlı olarak tespit edilmelidir.

Sertifikasyonun ekonomik maliyeti, sertifikasyonun getirisine bağlı olarak tespit edilmelidir. Sertifikasyonun ne kadar ücrete tabii olacağıyla alakalı net bir rakam söylemek oldukça zordur. Değer, teşkilatın ne kadar büyük olduğu, ürünlerin çeşitliliği, teşkilatın kalite hususundaki tecrübesi, sertifikasyon sürecinde danışmanlık hizmeti alınıp alınmaması ve uygulamaya yönünde tatbik edilen stratejinin yapısal değişimiyle alakalı olarak farklılık görülür. Ekonomik maliyet hususunda en mühim konulardan birisi de işçilerin kaliteye harcadıkları vakittir. Teşkilatın kalite yönetim seviyesi sertifikasyon sürecinin başlama noktasıdır. Kalite hususunda ödüllendirilmiş bir teşkilat için gereken vakit ve harcanan çaba ile kalite işine yeni başlamış bir teşkilatın harcaması gereken vakit arasında bir hayli farklılıklar görülmesi normaldir.ETİKETLER: ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasyonu, ISO Kalite Belgeleri, ISO Kalite Belgelerinin Önemi, ISO 9000, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Sertifikasyonu, Sertifikasyonun Önemi, ISO 9000:2005 - Kalite Yönetim Sistemi - Temel Kavramlar, ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi - Gereklilikler, ISO 9004:2009 - Kalite Yönetim Sistemi - Performans Gelişimiyle Alakalı Rehber, ISO 19011:2011 - Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri - Teknik Kılavuzu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir, Müşteri Odaklılık İlkesi, Liderlik İlkesi, Katılım İlkesi, Süreç Yaklaşımı İlkesi, Yönetimde Sistem Yaklaşımı İlkesi, Devamlı Gelişme İlkesi, Kanıtlara Dayalı Karar Verme İlkesi, Tedarikçilerle İlişkilerde Karşılıklı Yarar Esası İlkesi, ISO 9000 Sertifikasyon Maliyeti, ISO 14000 Sertifikasyonu, ISO 14000 Standartları, ISO 14000 Bölümleri, Çevre Yönetim Sistemi, Çevresel Performansların Değerlendirilmesi, Çevresel Etiketlendirme, ISO 14000 Standartlarının Sağladığı Yararlar Nelerdir