Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 9001 STANDARDININ KULLANIMI VE YARARLARI

ISO 9001 STANDARDININ KULLANIMI VE YARARLARI - ISO 9001 Standardının kullanımı, kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.

ISO 9001 Standardının kullanımı, kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.

ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Dış yararlar:


1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,
2- Müşteri memnuniyeti,
3- Müşteri artışı,
4- Rekabet gücünün artması
5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:


1- Yönetimin etkinliği
2- Olumlu kültürel değişim
3- Kalite bilincinin oluşması
4- Daha iyi bir dokümantasyon
5- Sistematikleşmek
6- Standardizasyon ve tutarlılık
7- Etkinlik ve üretkenlik artışı
8- Maliyetlerin azaltılması